Önbizalom hiányom van

Manapság számtalan „példát” állítanak társadalmunk elé, a tökéletes külső, testfelépítés, megjelenés és belső tulajdonságok terén. A különböző magazinok, internetes cikkek és a tv folyamatosan állítja elénk az éppen divatos, szerintük követendő példaképeinket, sok esetben csalfa képet mutatva. Bár ezen példaképek minden téren tökéletesnek mutatkoznak, mindenki tudhatja, hogy tökéletes ember nincs, mindannyian egyaránt rendelkezünk pozitív és negatív tulajdonságokkal legyen az külső, vagy belső.
.

 önbizalom hiány, önbizalom növelése, önbizalom tréning

.

Az önbizalomhiány jelei

Az önbizalomhiány hatására nehezen épít kapcsolatokat, elfojtott belső feszültséggel küzd, egyoldalúan látja környezetét és mindennél jobban igyekszik másoknak megfelelni, képtelen az önmegvalósításra.

Egy önbizalomhiánnyal küzdő ember rengeteg negatív gondolatot tárol magáról: „Nem tudom megoldani”, „Nem vagyok rá képes”, „Nekem nem sikerülhet”, „Ez csak nem lehet jó, hiszen az én gondolatom”, „Ez csak az én hibám lehet.”stb…

Folyamatosan azt érzi, hogy hiányzik valami az életéből, sokat unatkozik, megfigyelhető hangulat ingaduzása. Megpróbál többet adni a külsőségekre, hogy ezzel ellensúlyozza önbizalom hiányát.

Ezen problémák leküzdéséhez és önbizalma alakításához elengedhetetlen önmaga megismerése és egy pozitív énkép felépítése.

 

Az énkép

Az énkép az önmagáról, külső megjelenéséről és belső tulajdonságairól, képességeiről felállított kép. Önbizalom hiány esetén ezen tulajdonságait negatívan szemléli, a pozitív tulajdonságait figyelmen kívül hagyva. Negatív önképünket általában külsőnkre vezetjük vissza – nem elég jó, aránytalan az alakom, csúnya és kövér vagyok. Ez társadalmunk elénk állított példaképeinek köszönhető, akik tökéletes külsővel rendelkeznek. Manapság külső megjelenésünk rendkívül fontossá vált, háttérbe szorítva belső tulajdonságainkat és azok értékét. A saját külseje negatív megítélésének egyenes következménye a belső tulajdonságainak, képességeinek leértékelése is –  én erre képtelen vagyok, én ezt nem tudom megtanulni, nekem ez úgy sem menne, túl ügyetlen vagyok hozzá.

Vonatkoztasson el a társadalomban elfogadottnak vélttől és koncentráljon az Ön számára fontos értékekre, hiszen nem másoknak, önbizalma építése során elsősorban önmagának kell megfelelnie. Bár egy csinos ruha vagy smink, egy sikeres fogyókúra és a testedzés sokat lendíthet önbizalmán, egyéb önmaga által leértékelt adottságán, mint például magasságán, vagy kopaszodásán nem tud változtatni.

 

Fogadja el negatívnak vélt tulajdonságait, emelje ki a pozitívakat, majd legjobb belátása szerint fejlessze azokat. Sem élete egyéb területén, sem önbizalma építése során nem tagadhat tovább, nem törődhet bele helyzetébe, nincs már helye az eddig sokat ismételt mondatnak – „ez van, ezen úgy sem tudok változtatni”. Ez csak az önbizalomhiányára adható legegyszerűbb válasz, mely csak visszafogja és hátráltatja céljai elérésében. Önbizalma építésének útját kezdje ezen hibás hozzáállás megváltoztatásával.

Maga az önbizalom nem jön egyik napról a másikra, de építése során lassan rájön, hogy a magabiztosság az élet minden területén fél sikert jelent, rendelkezzen bármilyen, maga által negatívumkén számon tartott tulajdonsággal.

A cél egy olyan önkép kialakítása, melyben tisztán látja erősségeit, jó tulajdonságait és reálisan szemlélve nem pedig felnagyítva gyengeségeit. Fogadja el az estleges kritikákat és tanuljon belőlük. Kezdje elismerni magát és az élet minden területén elért teljesítményét.

 

Hogyan segít a life coaching az önbizalom növelésében?

 • A life coaching csak akkor segít, ha Ön elkötelezett élete megváltoztatásában és hajlandó tenni is érte.
 • A coaching ülés során és azonosítjuk az önbizalomhiány okait.
 • Feltárjuk negatív gondolatait, amelyek sikere útjában állnak, és pozitív gondolatokkal helyettesítjük azokat.
 • Lekezeljük a múltbéli „kudarcokat”.
 • Átprogramozzuk belső meggyőződését önbizalmával kapcsolatban.
 • Megmutatok Önnek néhány könnyen alkalmazható önbizalom növelő technikát.

 

A life coaching célja és várható eredménye

 • Pozitívvá válik énképe, nő önbecsülése.
 • Sokkal több önbizalma lesz.
 • Negatív önértékelése eltűnik.
 • Belső hangja (önbeszéde) pozitívvá alakul át.
 • Optimistább, derűsebb, boldogabb emberré válik.
 • Kreatívabbá válik, nyitott lesz az új tapasztalatokra.

 

Hogyan tovább? Miben segíthetek Önnek?

Kérem kattintson:

 1. Jelentkezem life coachingra!
 2. Szeretném tudni, hogy működik a coaching a gyakorlatban.
 3. Kérdésem lenne…

 

.